logo-v2
  • Dojrzały samiec
  • Kicanie
  • Podziel się
  • Stracisz głowę
  • Uszy

OCHRONA ZWIERZĄT - OPIEKA NA BEZDOMNYMI KRÓLIKAMI Z TERENU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 
11 marca 2015r. Fundacja Królewska podpisała umowę z Miastem  Stołecznym Warszawą na wsparcie realizacji zadania publicznego -  umowa nr OŚ/B/III/1/12/U-19/15 - dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania "Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu Miasta Stołecznego Warszawy".
 
Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki pochodzące z terenu m.st. Warszawy od 10.02.2015 do 31.12.2015 r.
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na konkretne cele w konkretnych proporcjach.
 
Kosztorys:
 
1. usługi weterynaryjne
 10 300,00 zł dofinansowanie zabiegów sterylizacji  i kastracji bezdomnych królików z miasta stołecznego Warszawy oraz dofinansowanie leczenia bezdomnych królików 
2. dokarmianie królików
 1400,00 zł dofinansowanie dokarmiania królików ( zakup karmy) 
3.poprawa warunków bytowych  królików
 3 300,00 zł dofinansowanie poprawy warunków bytowych królików -  zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, podkłady )
 
Kwota całości zadania: 20 000,00 zł
 
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 5 000,00 zł (25% całości zadania).
 
                                                                                        logo biale wspolfinansowanie
 
 
 
 

Partnerzy