logo-v2
  • Dojrzały samiec
  • Kicanie
  • Podziel się
  • Stracisz głowę
  • Uszy

OCHRONA ZWIERZĄT - OPIEKA NA BEZDOMNYMI KRÓLIKAMI Z TERENU m.st. WARSZAWY
W roku 2017 Fundacja Królewska podpisała umowę z Miastem  Stołecznym Warszawą na wsparcie realizacji zadania publicznego -  umowa nr nr OŚ/B/III/1/12/U-16/17dotacja w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania"Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu Miasta Stołecznego Warszawy".
 
Środki publiczne mogą zostać wykorzystane wyłącznie na króliki bezdomne pochodzące z terenu m.st. Warszawy , objęte opieką w roku 2017r..
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na konkretne cele w konkretnych proporcjach.
 
Kosztorys wydatkowania środków z dotacji:
 
1. usługi weterynaryjne
 15 110,00 zł dofinansowanie zabiegów sterylizacji  i kastracji bezdomnych królików z miasta stołecznego Warszawy oraz dofinansowanie leczenia bezdomnych królików 
2. dokarmianie królików
 4 910,00 zł dofinansowanie dokarmiania królików ( zakup karmy) 
3.poprawa warunków bytowych  królików
 1 500,00 zł dofinansowanie poprawy warunków bytowych królików -  zakup materiałów/akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania (żwirek, klatki, podkłady )
 
Kwota całości zadania: 32 950,00 zł
Dotacja miasta: 25 000,00 zł
Dodatkowo wkład własny do dotacji musi wynieść minimum 7 520,00 zł (25% całości zadania).

Partnerzy